Tuesday, 27 September 2011

KRT 3013


Kursus ini akan dinilai berdasarkan dua aspek iaitu kerja kursus dan peperiksaan akhir. Bagi kerja kursus, terdapat 3 tugasan yang perlu dihantar serta memerlukan penglibatan aktif dari pelajar iaitu forum, esei dan blog. Sila rujuk 'announcement' yang bakal diberikan pensyarah kumpulan masing-masing. Untuk peperiksaan akhir, anda perlu menjawab dengan betul 40 soalan objektif.